Гац Eлектроник е формирана во 2000-та година.

Се занимава со продажба и дистрибуција на активни и пасивни електронски компоненти, мрежни трансформатори, адаптери, кабли, резервни делови за ЦТР, ЛЦД и ПЛАЗМА ТВ, далечински за ТВ и клими, Ардуино модули, адаптери и додатоци, компјутерска галантерија.

Дилер е на фискалните апарати на Акцент и ја покрива програмата за практична настава во средните училишта во Р. Македонија.

Располага со салон за продажба на над 20 000 електронски компоненти кои постојано се зголемуваат.