Прикажани 1–12 од 30 резултати

Прикажи 12 24 36

POT 6MSI 2x100K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
100 KOhm, 0.25W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Метален, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6MSI 2x10K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
10 KOhm, 0.25W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Метален, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6MSI 2x50K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
50 KOhm, 0.25W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Метален, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6MSO 2x10KB-LOG

150.00 ден (вклучено ДДВ)
10 КOhm, 0.25W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Метален, Логаритамски, Вртлив Потенциометар

POT 6MSO 2x25KB-LOG

150.00 ден (вклучено ДДВ)
25 КOhm, 0.25W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Метален, Логаритамски, Вртлив Потенциометар

POT 6PSI 2x100K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
100 KOhm, 0.2W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Пластичен, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6PSI 2x1K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
1 KOhm, 0.2W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Пластичен, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6PSI 2x25K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
25 KOhm, 0.2W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Пластичен, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6PSI 2x500K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
500 KOhm, 0.2W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Пластичен, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6PSI 2x50K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
50 KOhm, 0.2W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Пластичен, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6PSI 2x5K-LIN

150.00 ден (вклучено ДДВ)
5 KOhm, 0.2W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Пластичен, Линеарен, Вртлив Потенциометар

POT 6PSO 2x100KB-LOG

150.00 ден (вклучено ДДВ)
100 KOhm, 0.2W, Ø6mm, ±20%, 250VDC, PIHER, Стерео, Пластичен, Логаритамски, Вртлив Потенциометар