Прикажи 12 24 36

Повеќевртежен тример 100K-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
100 KOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 100R-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
100 Ohm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 10K-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
10 KOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 1K-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
1 KOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 1M-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
1 MOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 200K-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
200 KOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 200K-3296X

70.00 ден (вклучено ДДВ)
200 KOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 200R-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
200 Ohm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 20K-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
20 KOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 2K-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
2 KOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 500K-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
500 KOhm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример

Повеќевртежен тример 500R-3296W

40.00 ден (вклучено ДДВ)
500 Ohm, 0.5W, ±10 %, 25 Вртења, ±100 ppm/°C, -55°C to +125°C, 9.5x4.8x10mm, Тример